Εκπαιδευτικά ταξίδια στο εξωτερικό

1.ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1990

Διάρκεια 10 ημέρες.

Εκπαιδευτική επίσκεψη στα πλαίσια του προγράμματος HELIOS στο Rehabilitation Institute – Roslyn Park στο Δουβλίνο.

ΘΕΜΑ:  Επίσκεψη δομών Κοινωνικής Επανένταξης και Επαγγελματικής Αποκατάστασης.

2.ΟΛΛΑΝΔΙΑ 1991

Διάρκεια  11 ημέρες.

Παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος στα πλαίσια του CEDRE –  PROJECT στο Maastricht.

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:  το C.A.D. Limburg.

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Εκπαίδευση.

3.ΙΡΛΑΝΔΙΑ 1998

Διάρκεια 7 ημέρες

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη δομών Κοινωνικής Επανένταξης και Επαγγελματικής Αποκατάστασης  Περιθωριοποιημένων Ατόμων

4.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2001

Διάρκεια 7 ημέρες (18/5 – 25/5/01)

ΘΕΜΑ :  Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων (HERZOGSAGMUHLE – Munchen). Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων.

5.ΙΣΠΑΝΙΑ 2001

Διάρκεια 5 ημέρες (10/6 – 12/6/01)

ΘΕΜΑ :  Συνεργασία Φορέων Πρωτογενούς Πρόληψης (Θεσσαλονίκης – Μαδρίτης – Άμστερνταμ)

6.ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2001

“Research training and innovation with a view to preventing drags dependency” ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 16 – 20/10/01

7.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2002

Διάρκεια 7 ημέρες (5/7 – 10/07/02)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Munchen).

8.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2003

27/06/03

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Munchen).

9.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2003

Διάρκεια 7 ημέρες (14 – 20/12/03) ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Munchen).

10.ΙΤΑΛΙΑ 2003

10/07/2003

Συμμετοχή στο Seminario Esperienze di Integrazione Socio – sanitaria II Progetto Equal SIS 328

11.ΙΤΑΛΙΑ 2003

11/07/2003

Συμμετοχή στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν για τους κοινωνικούς εταίρους στη villa Maraini

12.ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2004

Διάρκεια 7 ημέρες (30/6 – 5/7/04)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Munchen).

13.ΓΕΡΜΑΝΙΑ  2005

Διάρκεια 7 ημέρες (30/6 – 5/7/05)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Munchen).

14.ΓΕΡΜΑΝΙΑ  2006

Διάρκεια 7 ημέρες (12/6 – 18/6/06)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Munchen)

15.ΟΛΛΑΝΔΙΑ 2006

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων

16.ΓΕΡΜΑΝΙΑ  2007

Διάρκεια 8 ημέρες (6 – 13/5/07)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Munchen).

17.ΓΕΡΜΑΝΙΑ  2007

Διάρκεια 7 ημέρες (11/6 – 17/6/07)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων και του Αλκοολισμού. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HAUS ROHLING – Mittenwald).

18.ΣΟΥΗΔΙΑ 2007

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων

19. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2008
Διάρκεια 6 ημέρες(19/05 – 24/05/2008)
ΘΕΜΑ :  Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων(Herzogsagmuhle –Munhen). Ενημέρωση – παρακολούθηση δραστηριοτήτων
20. ΣΟΥΗΔΙΑ 2008

Διάρκεια 7 ημέρες (29/06/2008-06-07-2008)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (Στοκχόλμη)

21. ΙΡΛΑΝΔΙΑ 2008

Διάρκεια 7 ημέρες (26/10/2008-02/11/2008)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (Δουβλίνο)

22. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2009

Διάρκεια 7 ημέρες(04/05/2009-11-05-2009)

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (Βερολίνο)

23. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2009

Διάρκεια 7 ημέρες(19/06 – 21/06/2009)
Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων(Herzogsagmuhle – Munhen). Ενημέρωση – παρακολούθηση δραστηριοτήτων

24. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2010 (31/05-06/06, 22-23/06)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Haus Rohling, Munchen)

25. ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ 2010

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων. (Λισσαβώνα)

26. ΙΤΑΛΙΑ 2010

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή στο συνέδριο “IV WFTC Institute, The Future of TC in the Changing World” (Γένοβα)

27. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2011 (16/05-22/05/2011)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Haus Rohling, Munchen)

28. ΙΤΑΛΙΑ 2011 (27/06-03/07/2011)

ΘΕΜΑ: Επίσκεψη δομών πρωτογενούς , δευτερογενούς (“θεραπεία”) και τριτογενούς (κοινωνική επανένταξη) πρόληψης της Ρώμης (Villa Maraini 28-30/06, CEIS 29/06).

29. ΓΕΡΜΑΝΙΑ (14/05-20/05/2012)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Haus Rohling, Munchen)

30. ΓΕΡΜΑΝΙΑ (13/05-19/05/2013)

ΘΕΜΑ : Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων. Ενημέρωση – Παρακολούθηση δραστηριοτήτων (HERZOGSAGMUHLE – Haus Rohling, Munchen)

31. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2014

Διάρκεια 8 ημέρες(03/07 – 10/07/2014)
Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων(Herzogsagmuhle – Munhen, Haus Rolling – Mittenwald). Ενημέρωση – παρακολούθηση δραστηριοτήτων
Εκπαίδευση στη «Θεραπευτική Αναρρίχηση»(08/07/2014) – 6 ώρες.

32. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2015

Διάρκεια 7 ημέρες(27/11 – 03/12/2015)
Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων(Herzogsagmuhle – Munhen, Haus Rolling – Mittenwald). Ενημέρωση – παρακολούθηση δραστηριοτήτων
Εκπαίδευση στη «Θεραπευτική Αναρρίχηση»(01 και 02/12/2015) – 16 ώρες.

33. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2016

Διάρκεια 7 ημέρες(11/07 – 17/07/2016)
Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων(Herzogsagmuhle – Munhen). Ενημέρωση – παρακολούθηση δραστηριοτήτων
Εκπαίδευση στη «Θεραπευτική Αναρρίχηση»(12 και 13/07/20116) – 16 ώρες.

34. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2017

Διάρκεια 5 ημέρες(03/11 – 07/11/2017)
Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων(Herzogsagmuhle – Munhen). Συνεργασία επί εκπαιδευτικών και «θεραπευτικών» θεμάτων.
Εκπαίδευση στη «Θεραπευτική Αναρρίχηση»(5 και 6/11/2017) – 16 ώρες.

35. ΓΕΡΜΑΝΙΑ 2017

Διάρκεια 7 ημέρες(02/12 – 08/12/2017)
Επίσκεψη μονάδων καταπολέμησης των Εξαρτήσεων(Herzogsagmuhle – Munhen). Ενημέρωση – παρακολούθηση δραστηριοτήτων
Εκπαίδευση στη «Θεραπευτική Αναρρίχηση»(04/12/2017) – 6 ώρες.