Προγράμματα αποκατάστασης

  1. Πρόγραμμα Κοινωνικής Επανένταξης Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης(16/07 – 18/12/85)
  2. Υποβολή Προγράμματος Κοινωνικής Επανένταξης και επαγγελματικής Αποκατάστασης χρόνια ψυχικά πασχόντων του Ψ.Ν.Θ. το οποίο εγκρίθηκε από την Επιστημονική Επιτροπή του Νοσοκομείου
  3. Επιστημονικά Υπεύθυνος του Πειραματικού Προγράμματος Ψυχικά Πασχόντων του Θ.Ψ.Π.Ι.Μ.Π.Ο.