Επιστημονικές επιτροπές

 1. 3η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
 2. 5η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
 3. 6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
 4. 7η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
 5. 10ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο για την «Επανένταξη και την Πολιτική για τα Ναρκωτικά», 10 – 14/5/05, Ηράκλειο
 6. Πανευρωπαϊκό Συνέδριο «Πολιτικές Επανένταξης  Απεξαρτημένων Ατόμων στην Αγορά Εργασίας», Αθήνα 30 – 31/5/04\
 7. 2ο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Γενικό Νοσοκομείο, Κοινωνία & Ψυχιατρική» 13 – 16/12/07, Ιωάννινα
 8. Επιστημονική Περιοδική Έκδοση για Θέματα Εξαρτήσεων «Εξαρτήσεις» του ΚΕ.Θ.Ε.Α.
 9. Επιστημονική Τριμηνιαίου Περιοδικού της Κίνησης «Πρόταση» «Πρόσωπο»
 10. Ημερίδα για την Ειδική Αγωγή: «Οι προοπτικές της Ειδικής Αγωγής στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση»
 11. Μέλος της Επιτροπής Σύνταξης Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τις ιδιωτικές δομές απεξάρτησης.
 12. Μέλος της Επιτροπής Συντονισμού και Δράσης για την αντιμετώπιση της HIV/AIDS λοίμωξης στους χρήστες ναρκωτικών ουσιών.