Διοικητική εμπειρία και Επιστημονική ευθύνη

1. Μέλος Δ.Σ.

α. Εκλεγμένο μέλος των Ιατρών Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κατερίνης 2 χρόνια
β. Εκλεγμένο μέλος των Ιατρών Διοικητικό Συμβούλιο του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης 31/10/91-2001

 

2. Επιστημονικά Υπεύθυνος

1.Σ.Σ. Τοξικομανών (1990–31/10/92)
2.Θεραπευτικής Κοινότητας Καρτερών (1/11/94–30/4/98)
3.Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης(Μ.Σ.Α.) (1/10/95–30/4/98)
4. Σύνταξη Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Θ.Κ.Καρτερών και της Μ.Σ.Α.
5.Προγράμματος Εναλλακτικής «Θεραπείας» Εξαρτημένων Ατόμων «ΑΡΓΩ» (1/5/98 – 12/2014)