Βιογραφικό

Ημερομηνία Γέννησης:Τόπος Γέννησης:

Τόπος Κατοικίας:

05/02/1949Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη

Πανεπιστημιακές Σπουδές:Σχολή:

Ειδικότητα:

Ξένες Γλώσσες:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ΘεσσαλονίκηςΙατρική

Νευρολόγος – Ψυχίατρος

Αγγλικά

Χώρος Εργασίας: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Διδακτορική Διατριβή: Θέμα: «Μελέτη Των Προβλημάτων Παιδιών Εξαρτημένων Γονέων»Ιατρική Σχολή Α.Π.Θ.: «Χώροι «Θεραπείας» Εξαρτημένων Ατόμων Και Πόλη» Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ. – Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Επιστημονικά Υπεύθυνος (Σήμερα): 1. Επιστημονικά Και Οργανωτικά Υπεύθυνος Προγράμματος Εναλλακτικής Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων «Αργω» (Από 1/5/98-2015)2.Επιστημονικά Και Οργανωτικά Υπεύθυνος Ομάδας Πρόληψης – Ενημέρωσης Κατά Των Εξαρτήσεων (1/10/96-2015)

3. Επιστημονικά Υπεύθυνος Σχολικής Μονάδας Απεξαρτώμενων Ατόμων

Κλινική Εμπειρία
Βαθμός – Τίτλος Διευθυντής Ε.Σ.Υ.
Ως Ειδικός Ψυχίατρος Από 7/84 Μέχρι Και 2015 (Ψυχιατρικά Νοσοκομεία Θεσ/Νίκης Και Πέτρας Ολύμπου)
Ως Υπεύθυνος Δομών Μονάδας Αποκατάστασης Χρόνιων Ψυχοπαθών Ψυχιατρείου Πέτρας Ολύμπου
Υπεύθυνος Ψυχίατρος Μονάδας Επανένταξης Χρόνιων Ψυχοπαθών Ψ.Ν.Θ. (4/6/86 – 28/2/88)
Συμβουλευτικού Σταθμού Του Τμήματος Αποκατάστασης Τοξικομανών Του Ψ.Ν.Θ. (1/11/92 – 30/10/94)
Επιστημονικά Υπεύθυνος Θεραπευτικής Κοινότητας Καρτερών (1/11/94 – 30/4/98)
Επιστημονικά Υπεύθυνος Μονάδας Σωματικής Αποτοξίνωσης Ψ.Ν.Θ. (1/1/96 – 30/4/98)
Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος Χορήγησης Αντιδότων Στη Μονάδα Σωματικής Αποτοξίνωσης (1/6/97 – 30/4/98)
Επιστημονικά Υπεύθυνος Κοινωνικής Επανένταξης Πρώην Μελών Της «Θεραπευτικής» Κοινότητας Καρτερών (1/11/95 – 15/3/2000)

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

 1. Πιστοποιημένος Θεραπευτής εντεταγμένος στο Μητρώο του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης
 2. Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Εκπαιδευτών του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης
 3. Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας Στάθμισης της Ψυχομετρικής Δοκιμασίας Μ.Μ.Ρ.Ι. 2 στον Ελληνικό Πληθυσμό
 4. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τον Δείκτη Επικράτησης των Μολυσματικών Ασθενειών σε Ενδοφλέβιους Χρήστες του Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν.
 5. Μέλος της Εθνικής Επιτροπής Αξιολόγησης του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Ε.Κ.Τ.Ε.Π.Ν.
 6. Μέλος του Μητρώου Αξιολογητών του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Αξιολόγηση Ενεργειών Συνεχιζόμενης Κατάρτισης εργαζομένων κι ανέργων των τομέων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
 7. Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου Συνεχούς Εκπαίδευσης του ΚΕΝ.Θ.Ε.Α. (Κύπρου)
 8. Υπεύθυνος Σύνταξης της Περιοδικής Επιστημονικής Έκδοσης του Ψ.Ν.Θ. «το ΣΤΙΓΜΑ» (Περιοδικό με Εθνική Αναγνώριση, αποφ. ΔΥ2α/Γ.Π.οικ. 84707του Υπουργείου Υ. και Κ.Α.
 9. Συγγραφέας 3 Επιστημονικών Συγγραμμάτων, 1 Εγχειριδίου και Υπεύθυνος Επιστημονικής Επιμέλειας 2 βιβλίων
 10. Μέλος της Γραμματείας του Πανελλαδικού Δικτύου Φορέων Πρόληψης κατά των Εξαρτήσεων
 11. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ψ.Ν.Θ. (Φεβρουάριος 2003 – Φεβρουάριος 2005) – Μέλος της Επιτροπής Ενιαίου Εκπαιδευτικού Προγράμματος Ειδικευόμενων Ψυχιάτρων