Εργασία στο εξωτερικό

 • Προσφορά «θεραπευτικού» και εκπαιδευτικού έργου στο Κ.Ε.Ν.Θ.Ε.Α. Κύπρου και στη Θεραπευτική Κοινότητα «ΤΟΛΜΗ», από 01/01/02 έως και σήμερα

Ως Εκπαιδευτής, Επόπτης ή Εξωτερικός Αξιολογητής

 1. Διήμερο Εκπαιδευτικό σεμινάριο Λειτουργών «Γραμμής Άμεσης Βοήθειας» (Υπηρεσία άμεσης Ανταπόκρισης για τα Ναρκωτικά) του Οργανισμού Νεολαίας Κύπρου, Λευκωσία, 17 – 18/10/02 Κύπρος
 2. Εκπαιδευτικό σεμινάριο Λειτουργών «Γραμμής Άμεσης Βοήθειας» 2ος Κύκλος, Λευκωσία, 14/03/03
 3. «Επιμόρφωση Γονέων» σε θέματα Πρωτογενούς Πρόληψης ΚΥΠΡΟΣ  16/03/03
 4. Ομάδες Βιωματικής Έκφρασης σε στελέχη Πρωτογενούς Πρόληψης ΚΥΠΡΟΣ  13/03/03
 5. Αξιολόγηση Λειτουργών «Γραμμής Άμεσης Βοήθειας», Κύπρος, Λευκωσία, 25/09/03
 6. Εκπαιδευτικό Εργαστήριο σε στελέχη της Γραμμής Άμεσης Βοήθειας, Λάρνακα, 26/09/03
 7. Σύνταξη και Υλοποίηση  Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου με θέματα: α. «Εξάρτηση Εξαρτημένος-«θεραπευτική» διαδικασία» β. «Κώδικας δεοντολογίας για Συμβούλους Τοξικοεξάρτησης» ,     Οργάνωση: Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας-Υπουργείο Υγείας Κύπρου, Λευκωσία 1- 3/11/04
 8. Εκπαίδευση Στελεχών Γραμμής «Άμεσης Βοήθειας», Οργάνωση: Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, Λευκωσία 1-3/12/04
 9. Παγκύπριο Σεμινάριο Εκπαίδευσης Λειτουργών Υγείας με θέμα: «Έγκαιρη διάγνωση κι αντιμετώπιση των Τοξικοεξαρτήσεων» Οργάνωση: Υπουργείο Υγείας Κύπρου – Κ.ΕΝ.Θ.Ε.Α.,  – Λάρνακα, 21 – 22/4/05
 10. Εξωτερική Αξιολόγηση Θεραπευτικής Κοινότητας  «ΤΟΛΜΗ»- Λάρνακα, ΚΥΠΡΟΣ, 13/3 – 16/03/03
 11. Εξωτερική Αξιολόγηση Θεραπευτικής Κοινότητας  «ΤΟΛΜΗ»-Λάρνακα, ΚΥΠΡΟΣ, 21 –  22/4/05
 12. Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα προσωπικού Πολύκεντρου Νεολαίας και Συμβούλων Γραμμής Άμεσης Βοήθειας, 24 – 25/06/06
 13. Επιστημονική εποπτεία και Αξιολόγηση Προγραμμάτων του Συνδέσμου Καταπολέμησης Ναρκωτικών Λάρνακας, από 01/09/06 έως και σήμερα.