Ευρωπαϊκά Προγράμματα

Μέλος της Επιτροπής παρακολούθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

1.Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ψ.Ν.Θ. στο Πρόγραμμα ERGON

2.Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ψ.Ν.Θ. στο Πρόγραμμα Ιntegra – Γέφυρες

3.Επιστημονικά Υπεύθυνος και εκπαιδευτής στα Προγράμματα: «Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 1», Διοργάνωση: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης

4.Επιστημονικός Υπεύθυνος και εκπαιδευτής στα Προγράμματα: «Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2» Διοργάνωση: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης

5.Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ψ.Ν.Θ. στο Πρόγραμμα; “Research, training and innovation with a view to preventing drugs dependency”(Έρευνα, εκπαίδευση και καινοτομία για την πρόληψη της εξάρτησης από τα ναρκωτικά)

6.Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ψ.Ν.Θ. στο    Πρόγραμμα ΕQUAL, Υποέργα 1, 2, 4, 5, 8.

7.Επιστημονικά Υπεύθυνος στο Πρόγραμμα: «Αντιμετώπιση φαινομένων βίας  στο Ενδοικογενειακό Κοινωνικό, και Θεραπευτικό περιβάλλον του Εξαρτημένου Ατόμου», Διοργάνωση: Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσ/νίκης

8.Επιστημονικά Υπεύθυνος του Ψ.Ν.Θ. στο    Πρόγραμμα ΕQUAL»Δίκτυο Κοινωνικής αλληλεγγύης για τη συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής»,το οποίο υλοποιείται με την αναπτυξιακή σύμπραξη «ΖΕΥΞΗ»

9.Εκπρόσωπος του Ψ.Ν.Θ. στην Διακρατική Συνάντηση Σχεδιασμού του Προγράμματος Grundtvig.

10. Επιστημονικά Υπεύθυνος εκ μέρους του Ψ.Ν.Θ. στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ» με συντονιστή τον Ο.ΚΑ.ΝΑ., στο πλαίσιο της κοινοτικής πρωτοβουλίας EQUAL.

 

Εκπαιδευτής Κοινοτικών Προγραμμάτων

1.«Καταπολέμηση του Κοινωνικού Αποκλεισμού»- Υποπρόγραμμα 5. «Αξιοποίηση Ανθρώπινου Δυναμικού» 50 ώρες 22/2 –25/7/02

2.Πρόγραμμα «ΨΥΧΑΡΓΩΣ» – Ψ.Ν.Θ. 8 ώρες

3.Αντιμετώπιση Εξαρτήσεων (Ε 218Β) στο πλαίσιο του Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια

(12/98 – 1/1999):15 ώρες

(05/2000 – 06/2000):24 ώρες

(09/2000 – 11/2000):10 ώρες

4. «Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Συμβούλων Υποστήριξης με την εφαρμογή του πιστοποιημένου μοντέλου εκπαίδευσης», (15 – 30/03/04):4 ώρες

 

Συμμετοχή στην έρευνα του ΚΕΘΕΑ στο πλαίσιο του Ευρωαπαϊκού Προγράμματος “Youth and HIV: European Network to arrange an innovative prevention campaign and to exchange good practices-Expereiences in Europe(SunFlower)”.