Εργαστήρια

 1. «Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων για επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση», Ηράκλειο, 29 – 31/05/97 (Συντονιστής)
 2. «Ψυχοκοινωνική στήριξη πρώην εξαρτημένων μετά το θεραπευτικό στάδιο» Ηράκλειο, 29 – 31/05/97 (Συντονιστής)
 3. «Έρευνα και Αίτια χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών – Νέες προοπτικές και προσεγγίσεις», Θεσσαλονίκη, 12 – 15/11/97
  «Η Πρόληψη μέσω της Τέχνης», Νάξος 28/9/02
 4. «Πρόληψη της ουσιοεξάρτησης – χαρακτηριστικό των Στελεχών Πρόληψης», Κύπρος, 31/05 – 01/06/03
  «Μέθοδοι Συμβουλευτικής και Ψυχοκοινωνικής Στήριξης», Λάρνακα, 26/09/03
 5. Εργαστήριο εποπτείας επαγγελματιών απεξάρτησης, Λάρνακα, 15/02/07
 6. Συμμετοχή στην οργάνωση και υλοποίηση Work Shop διαρκείας 40 ωρών(17-21/11/04, Θεσσαλονίκη) με θέματα:
  • Έκφραση μέσω της μουσικής
  • Ηχομασάζ
 7. Τριήμερα Βιωματικά Εργαστήρια, με τίτλο «Ο Αθλητισμός ως παιδαγωγική διαδικασία και τα σύγχρονα προβλήματα της νεολαίας μας» Λάρνακα & Αγ. Νάπα, Κύπρος, 20, 21 και 23/4/05
 8. Εργαστήριο: «Ομάδες Γνωριμίας του Σώματος» 6η Πανελλαδική Συνάντηση Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, 9 – 12/11/05, Λάρισα
 9. «Ομάδες Σωματικής Έκφρασης και Επικοινωνίας», Λάρνακα, 07 – 10/11/07
 10. «Η δημιουργική έκφραση στην υπηρεσία της Πρόληψης», Λάρνακα, 07 – 10/11/07
 11. «Τεχνικές και Παρεμβάσεις στις Εξαρτήσεις», Λάρισα
 12. Διεθνές Εκπαιδευτικό Τριήμερο ” Αξιολόγηση απεξαρτητικών σχεδιασμών και εφαρμογών τους”, οργανωτής και συντονιστής, 7-9/12/2011
 13. Βιωματικό εργαστήρι, “Αντιμετώπιση του έφηβου χρήστη στο σχολείο”, Κέντρο πρόληψης Χίου, 17/03/2012
 14. “Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας: Από τη Θεωρία στην Πράξη”, Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων-Νηπιαγωγών, Λάρνακα-Λευκωσία, 4-5/5/2012
 15. «Αντιμετωπίζοντας την Αρνητική Συμπεριφορά» – Εκπαιδεύοντας τους φύσει και θέσει παιδαγωγούς – Δύο Κύκλοι Εργαστηρίων(21/09/2016 – 19/04/2017, διάρκεια 30 ωρών και 11/10/2017 – 07/03/2018, διάρκεια 30 ωρών)